ה. אדמו"רי סוכאצ'ב

ומחסידות אלכסנדר , השנייה בגודלה הכמותי בפולין , אל חסידות סוכאצ'ב ( Sochaczew ) הלמדנית , היחסנית , שארמו"ריה , ובמיוחד מחוללה , נקטו עמדות שמרניות קנאיות בכמה שאלות שעלו על סדר יומה של יהדות פולין . מדובר כאן בר ' אברהם בורנשטיין , ( 1910-1839 ) חתנו של ר' מנחם מנדל מקוצק , בעל שו " ת "אבני נזר " ו " אגלי טל" על מלאכות שבת ; בנו , ר ' שמואל , ( 1926-1853 ) בעל "שם משמואל" על התורה והמועדים : ר ' דור , 1942-1878 ) גטו ורשה , ( בנו של ר ' שמואל . לפי אחת השמועות , אמר ר ' אברהם , כי חותנו , ר ' מנחם מנדל מקוצק , החזיר את דרך התורה כדרך הנעלה ביותר , שהייתה מקובלת ביהדות עד לבעש " ט . מפעלו של הבעש " ט בעיני ר' אברהם - לפי אותה שמועה בשם ר ' מנחם מנדל מקוצק - במאמץ לפלס דרך חדשה לא משום שהדרך הישנה דרך התורה , אינה טובה , אלא משום שקלקלוה בחריפות של הבל ובפלפולי שקר . אולם דרך התורה כשלעצמה היא הנעלה ביותר . מכאן מתבקשת מסקנה , שאינה נהגית בשמועה זו , כי שוב אין מניעה מהנפת דגל התורה בראש סולם הערכים הדתיים . אכן , לפי אותו מקור עצמו ( הנתמך בידיעות ממקורות אחרים , ( בראשית דרכו כמנהיג ...  אל הספר
מוסד ביאליק