ד. אדמו"רי אלכסנדר

ומנתיביה הספרותיים של חסידות גור נתור בקצרה בספרותה של חסידות אלכסנדר ( Aleksandrow ) בת תחרותה הגדולה להגמוניה ולהשפעה בקהילות פולין . ראשון לה , לא בזמן , אלא בחשיבות ובהשפעה - ר ' ירחמיאל ישראל יצחק , ( 1910-1853 ) בן דורו של ר' יהודה לייב מגור . ספרו "ישמח ישראל , " הוא אחד החיבורים החשובים ביותר , שנתחברו בחצרות החסידים בשלושת הדורות האחרונים לקיומו של בית ישראל בפולין . אביו של בעל "ישמח ישראל , " ר ' ירחמיאל ראנציגר ( נפטר בשנת , ( 1894 האדמו " ר הראשון לשושלת אלכסנדר , ינק השפעה רוחנית מר' יצחק מווארקא , מגדולי תלמידי פשיסחא . דומה שאין ספר כ"ישמח ישראל" כדי להמחיש לנו את נסיגתם המודעת של אדמו " רי פולין אל השמרנות הדתית והחברתית בניסיונם לבלום את גלי החילון . האדמו " ר מאלכסנדר מטעים ללא ליאות , כי אמונת אבות היא מקלט מגן מאש הכפירה , הרטיה הבטוחה ביותר למכה בלתי סרה זו , שהוכה בה בית ישראל בפולין . מה גם שלא בשמים היא האמונה , אלא מושרשת עמוק בנפשו של ארם מישראל , " שמוטבע בלבם אמונת אומן" ( ישמח ישראל , כרך א , מה ע " ג " ;( ובפרט בזה הזמן , בנקל 31 ראה ירושלמי , יומא ד , ה ...  אל הספר
מוסד ביאליק