"שמאבותינו לא ראינו נוהגים כך"

ראוי להטעים כאן , כי ההתנגדות הציבורית המאורגנת נגד חסידי הבעש " ט נתעוררה בעקבות מאמציהם של חסידים אלה להגשים את תביעותיהם הדתיות הרדיקליות בחיי הציבור . ככל שחסידי הבעש " ט התלכדו בחבורות ובמניינים משלהם וכבשו לבבות , כן גברה ההתנגדות המאורגנת נגרם . אמנם בידנו עדויות ספרותיות המעידות בבירור כי רעיונות דתיים רדיקליים בחיבורי מקובלים ודרשנים עוררו תגובות ביקורתיות , אך אלה היו ספונטניות בלבד . מתברר כי היו חיכוכים בין חסידים ואנשי מעשה , ובכללם חסידי הבעש " ט , שלא ראו את עצמם כבולים באזיקיהם של מנהגי אבות , לבין בעלי הבתים שחידושים כלשהם בחיי הציבור עוררו בהם חששות כבדים . כך מצינו , למשל , מחבר חשוב , שחי ופעל הרחק ממקום הורתם וצמיחתם של מורי החסידות הראשונים , 43 בימי צמיחת החסידות , עמ ' . 253-241 44 ישעיה תשבי , תורת הרע והקליפה בקבלת האר"י , עמ י פו-פז , קלא-קלב . . 45 לעיל , לפי הערה . 40 46 ראה ספרי , בימי צמיחת החסידות , לפי המפתח שם : "חסידות , מחלוקת על ; " - "חסידות , רעיונות ה - בספרי דרוש ומוסר " ;" משה בן יעקב מסאטאנוב " ;" שלמה חלמא " ; " תוכחה בשער - משלים ודברי הלצה ...  אל הספר
מוסד ביאליק