ד. משהו על טיב המקורות

תשתיתה הטקסטואלית של עבודתנו הנוכחית היא בעיקרה ספריהם של אדמו '' רים וחסידים , שהם על פי רוב קובצי דרשות שהושמעו תחילה בשבתות ובמועדים בפני קהל חסידים או בבית הכנסת . קצתן של דרשות האדמו"רים הועלו על הכתב ונערכו לדפוס 68 משה גאלדשטיין , תיקון עולם , עמ י יד-טו ( מתוך ויכוח הרבי ממונקאץ ' עם הרבי מגור בשנת . ( 1922 69 ראה החוברת 16 ) עמודים ;( "מכתב עוז של תורה נגר האגודה מאת האדמו"ר ... מליובאוויטש " ... ( מונקאץ ?' תר"צ לערר , ( עמ י . 6 , 3-2 וראה גם מכתבו של ר ' יוסף יצחק שניאורסון משנת , 1924 שנשלח מרוסטוב אל ר ' חיים אלעזר שפירא ממונקאץ . ' בירי אומריהן , וקצתן , או רובן , נרשמו בידי הסירים באופנים שונים . חיבורים חסידיים חשובים מוגשים בימינו כשהם ערוכים על פי רשימות חסידים , שרשמו מה שאוזניהם קלטו מפי צריקיהם , החל בראשית המאה העשרים ועד למלחמת העולם השנייה בספטמבר , 1939 כגון "אמרי אמת " לר' אברהם מרדכי אלטר מגור " , עקירת יצחק" לר ' יצחק מנחם ראנציגר מאלכסנדר , "קדושת ציון" לר ' בן ציון הלברשטאם מבובוב ועור . ברם , אף אם נניח , בצדק , שבדברי ארמו"רים אלה , ובמיוחד בדברי האדמו"...  אל הספר
מוסד ביאליק