ג. "אגודת ישראל"

אכן החסידות צמחה והתפשטה במזל משברים רוחניים וחברתיים בחיי ישראל במזרח אירופה . כיבושיה ודיוקנה הרוחני טבועים אפוא בחותם חיכוכיה הרעיוניים והחברתיים , החל במתנגדיה הראשונים , " דרך יריביה המשכילים וכלה באויביה בשלושת הדורות האחרונים לקיומה במזרח אירופה נושאי התרבות היהורית החילונית . תהליכי החילון בבית ישראל בפולין שהחריפו והלכו , התסיסו את היהדות החרדית בכל פינותיה ועוררוה לתגובה . ראשי החסידות , אף השמרנים הקיצוניים שבהם , לא יכלו לאטום אוזניים ולהחריש לקול ההמולה הרבה שהדהד גם במחנותיהם . הם טיכסו עצה כיצר לעצור את המגפה המהלכת בכוח הרבים המתלכדים במסגרת ארגונית חדשה , בבחינת מידה כנגד מידה . והנה דווקא ארמו"רי בלז וחסידיהם , שבקנאות קיצונית הגנו על דפוסי החיים היהודיים הישנים , דווקא הם פתחו במצוות ההתארגנות העל ארמו " רית . ר' יהושע רוקח ( 1894 - 1825 ) מבלז ( Belz ) היד , ראשון לארמו " רים שסטו מדרך האבות והיה בין מייסדיו וראשיו של הארגון החרדי הראשון , 28 חובת התלמידים , ווארשא תרצ"ב , עמ ' . 8 והרי קצת מדבריו ; "במצבנו , מצב ישראל כיום , אשר צרותינו - לא מאורעות הבאות רק לפרקים...  אל הספר
מוסד ביאליק