ב. המצע הרוחני הכללי

להבנת מצעה של התקופה הנידונה כאן יש לציין , כי יהדות פולין אחרי מלחמת העולם הראשונה הייתה עקובת מצוקה כלכלית נוראה ופורענויות שונות ומשונות . אף שאיש לא שיער את ממדיו , הרי החורבן לא ניתך על בתי ישראל בפולין כשואת פתאום . עור לא הגלידו פצעיה הנוראים של מלחמת העולם הראשונה , שהביאה הרס על קהילות ישראל , שיבשה את יסודותיה החברתיים של החסידות ושינתה לרעה את הטופוגרפיה 5 שפת אמת מאת מרן ... יהודא ארי' ליב ... מגור ... אשר השאיר אחריו ברכה כתובה בעצם כתב ידו . חלק א , פיעטרקוב תרס"ה ; חלק ב , כנ " ל ; חלק ג , פיעטרקוב תרס " ו ; חלק ד וחלק ה , קראקא תרס " ז , תרס"ח . 6 ישמח ישראל מכבוד ... ירחמיאל ישראל יצחק ... מאלכסנדר . לארז , ' תרע " א-תרע " ב . 7 ראה , למשל , יעקב לשצינסקי , ערב חורבן - פון "דישן לעבן אין פוילן , 1937-1935 בוענאס איירעס ; 1951 משה לנרא , מיעוט לאומי לוחם - מאבק יהודי פוליו בשנים , 1928-1918 ירושלים תשמ '' ו : ישעיה טרונק , "דער עקאנאמישער אנטיסעמיטיזם צווישן די צוויי וועלט-מלחמות ( בתוך הקובץ : שטודיעס וועגן יידן אין פוילן , 1939-1919 רעדאקטירט פון שיקל פישמאן , ניו יאר...  אל הספר
מוסד ביאליק