א. תחומי המחקר הנוכחי

מלכתחילה הייתה מגמת פנינו בעבודתנו הנוכחית - התבוננות בתגובותיהם הרעיוניות של ראשי החסידות וסופריה לפורענויות שנתרגשו ובאו על יהודי פולין בתקופה שכין שתי מלחמות העולם ובימי חורבנן של קהילות ישראל בשנות ת " ש - תש '' ה . חשיבותה של התבוננות זו אינה צריכה הטעמה יתרה , שכן אין חולק על כך כי החסידות בפולין הייתה תנועת המונים מסועפת ועתירת נסיון היסטורי . מה גם כי על אף העובדה שבין ימי צמיחתה ובין ימינו אלה חוצים חמישה יובלות עקובים דמעות ורם , הרס וכיליון , תהפוכות פוליטיות חברתיות אדירות בחיי העמים ככלל ובחיי ישראל בפרט , - הרי עדיין לא אבד לה לחסידות כוח חיותה והיא תופסת מקום חשוב בחיי היהודים בימינו . אולם יש לזכור , כי לא זו בלבד שתגובותיהם של ראשי החסידות על הפורענויות והגזרות ארוגות במארג מגמותיהם הכלליות ועטויות בדרר כלל מעטה דרשני , אלא הן מנומרות ברעיונות שהם מורשת קודמיהם , אבות החסידות ותלמידיהם , ' ופסיחה על 1 על בחינותיה השונות של תנועת החסידות בפרקיה השונים ראה : הלל צייטלין , כתבים 2 ) כרכים , ( תל אביב תש " ר ; ש"א הורורצקי , החסידות והחסידים , מהדורה רביעית , א-ד , תל אביב...  אל הספר
מוסד ביאליק