הקדמה

עניינם של שלושה עשר פרקי הספר הנוכחי , הסדורים בארבעה חלקים , הוא התבוננות במגמותיהם הרעיוניות של ראשי החסידות בפולין בימי שירוד מערכות החברה והרוח בשלושת הדורות האחרונים לקיומו של בית ישראל שם , ובמיוחד בתגובותיהם הרעיוניות למצוקותיהם הקיומיות והלאומיות של יהודי פולין על פי תהום רבה בימים שבץ שתי מלחמות העולם וביוון המצולה בשנות ת " ש-תש " ה , המכונות "השואה . " בחלקו הראשון של ספר זה , "מרדיקליזם דת לשמרנות ולהסתגלות , " ניסינו להציג את השינויים הרעיוניים המופלגים שחלו בחסידות פולין , החל בתלמידי ר' מנחם מנדל מקוצק ואילך , ובמיוחד בתקופה שבין מלחמה למלחמה - שינויים הנובעים מתמורות העתים ומתהליכי החילון המואצים , מכאן , וממאמציהם של ראשיה להגן על אורחות החיים הישנים על ירי נקיטת אמצעי הגנה חדשים שלא ידעום אבותיהם , מכאן . כפרק הראשון נסקרים בקצרה כמה קווים אופייניים במסכת רעיונותיהם הרדיקליים של אבות החסידות ותלמידיהם , אך ורק לשם הבלטת נסיגתם של ראשי החסידות בשלושת הדורות האחרונים לקיומו של בית ישראל בפולין אל השמרנות הדתית - עניינו של הפרק השני . בפרק השלישי , "אמונת חכמים וציות מו...  אל הספר
מוסד ביאליק