חסידות פולין בין שתי מלחמות ובגזרות ת"ש - תש"ה ("השואה")

מנדל פייק עיצוב העטיפה ; ליקה ט > ב לוחות : טפשר , ירושלים נדפס בדפיס « " חוה" ירושלים מנדל פייקאז ' חסידות פולין מגמות רעיוניות בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש-תש"ה " ) השואה (" מנדל פייקאז' חסידות פולין מגמות רעיוניות בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש-תש"ה " ) השואה ( " מוסד ביאליק . ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק