מפתח השמות והעניינים

אבטארקיה 95 64 22 אבטונומיה תרבותית 21 אבטלה 140 106 105 98 71 58 40 20 18 10 5 230 228 164 154 144 אבסולוטיזם 126 122 113 95 73 35 24 אג 261 1 אגירה 10 אוכלוסיה התרבות 6 5 העברת 58 אוליגארכיה 112 103 98 91 86 25 או"ם ( אומות מאוחדות ) 52 51 אומה מדינה 58 אוניברסיטאות 222—220 אונסק"ו 51 אוסטריה 114 אופוזיציה 155 142 134 121 31 30 אופי , ר' אישיות איפנהיימר , פראנץ 95 אורבאניזם 127 ר' גם עייר אירטיגה אי גאסיט 222 221 האיש המשקי 228 ( homo oeconomkus ) אחריות 188 187 186 185 181 180 179 178 262 216 208 200 195 194 193 192 191 190 אחריות קיבוצית 63 אטוימיזאציה 53 איטליה 52 19 איגוד חשאי 89 כלכלי 49 מונופוליסטי 7 מקצועי 243 124 108 87 76 40 36 ציבורי r 37 אימפריאליזם 65 61 60 50 48 8 כלכלי 57 אימתנית 62 אינדיבידואליזם 209 207 202 201 200 אינטליגנציה ( שכבה ציבורית ) 227 54 אינפלאציה 106 16  אל הספר
מוסד ביאליק