הערות

1 'אומרים שההזדמנויות להשקע 1 ת שהיו במאה הי"ט , באו מחמת שהיו שטחי בור עצומים או שטחים מעובדים למחצה , וכן מפאת ביקוש סחורות גדול שחל בעקבות ריבוי האוכלוסין . לאחר מכן , אומרים , היו עיקרי מתקניו של ההון ( כגון מכרות , מסילת ברזל , בתי חרושת , טליקומוניקאציה ) עומדים על כנם , ושוב לא היו צריכים חילוף גמור , אלא החזקה , תיקון ושיפור בלבד . אומרים , שאף שיפור זה השקעת הונו פחותה ושכרו גדול יותר משהיו קודם . מעתה אין מקום להרחבה כלכלית אלא בפיתוח מעוצם של כל הדרכים שנותרו עוד , בין בתעשייה בץ בתחום אחר . ואף על פי כן סבורים , שקשה למצוא דרכים לשימושם של כל החסכונות , וחוששים שבאין מדיניות כלכלית רחבת היקף עלולים מקצת החסכונות להיפגע מקפאון הצבירה' H . Finer , The T . V . A ., Montreal ) . ( 1944 , p . 218 , note 2 2 קודם למלחמת העולם הראשונה ראה תדולף הילפרדינג את עלייתו של 'מעמד בינוני חדש' — 'שגידולו מהיר גם משל הפרולטריון . ' הוא ראה , 'שההתפתחות תביא את השכבות הללו , שהן צורך הייצור , להצטרף אל הפרולטריון , בייחוד בשעה של 'תמוטת מערכות השלטון , ' כמו שנאמר בספרו Finanzkapital : eine...  אל הספר
מוסד ביאליק