5. הצורך באבחנה, בהדרכה ובמיזוג

גם מן הבחינה האינטלקטואלית מראה ההבנה בשורשי החרדה , הנובעת מהפק פוקים המתעוררים בחברה משתנה , לאותו הצד . והואיל ואין אדם בינוני יכול למש 1 ל יחידי בתמורות כגון אלו , שאנו רואים אותן באות עלינו , הרי שדרושה מין הדרכה קולקטיבית ; דרושה מחשבה ממין חדש , שתוכל לו לעוצם הבעיות הללו . בוודאי הרגישו הבריות לשעבר הרבה יותר ממנו בשינויים החיצוניים , שחלו באורח החיים . אבל אבותינו היו בתקופה , שבה היה האדם מסגל עצמו שלא מדעת , ועדיין לא ראו בכך דבר , שיד אדם יכולה להתעסק בו ולכוון את דרכו . בדורנו שלנו אנו מחליפים את הסיגול שבשתיקה ואת הסידור שבשתיקה בתי קוךשמדעת : אנו מאמינים בהדרכה מכוונת בענייניו של קיבוץ האדם . אין במשמע הדברים , שאנו מקווים להשתלט ולכוון בכל שלל הדברים ובהסתערותו של סדר עולם חדש גמור ! אלא שכבר הגיעה בינת החברה לידי שלב , שאין דעתה מתקררת אלא אם כן עשינו כל שבידינו בהפרדת הסיבות לסוגיהן ובהבהרתן ובהכוונת מהלך העניינים ממקום הנקודות האיסטרטגיות , שאנחנו מחזיקים בהן . ואפילו יודעים אנחנו בעצמנו , שאפשר שכוחות חזקים ממנו יכריעונו בסופו של דבר , עדיין נשתדל לפרש לנו את המצ...  אל הספר
מוסד ביאליק