4. הנפש וחרדותיה

מקורותיה השונים של הפקפקנות אינם עומדים נפרדים , אלא הם מחוברים זה עם זה ומגיעים לעויאם בשעה שהם פוגעים במשתיתה של האישיות . אותה שעה אנו חשים , שלא כמה פרקי חיים בלבד נתפקקו'אלא כל שורשה של אחדותנו הפנימית וכל המוצאות את הנפש גם הם נתונים לזעזועיו של עולם משתנה . כל מה שאמרנו עד כאן נגע רק במקצת השפעות . ההתנהגות והנוהג ניתקו ממערכי המסורת ונעשו מפוקפקים . ברם , דפוסי ההתנהגות , שמתמוטטים והול כים בלא הפסק , ושינויי אמות המידה של הנוהג על כורחם הם מביאים במוקדם ' או במאוחר , לידי שינוי בכל מבנה של האישיות שלנו . תמורה של האישיות כגון זו ידועה יפה להיסטוריון התרבות . בלשון השגורה בפי הדת היא קרויה 'המרה . ' TT : ובאמת זכות גדולה נתגלגלה בידי התרבות , שמצאה שם לשינויי פתע כגון אלה , הואיל ודפוסים מקובלים כאלה של חילופי אישיות מסייעים לנו לשנות את עצמנו . משמעותו הסוציולוגית של מושג ההמרה היא , שיש בו משום מתן הכשר לתמורה הכוללת של האישיות ו הוא אומר , שדבר כגון זה עשוי להתרחש ושהוא אף דבר של צורך כל מקום שהוא מביא לידי השגתו של חזוךחיים חדש וחזון אישיות חדש . מושג ההמרה אומר שהזעזועים...  אל הספר
מוסד ביאליק