3. משברה של הערכה

תמורה זו ברגישותנו המוסרית איבה אלא צד אחד של משבר גדול בדרכי ההערכה , שהוא מגופן של חליפות תקופתנו . בעיני הסוציולוג כאן תופעה שכיחה , שבזמן של חליפות עשויים ערכיו של אדם להשתנות ! אבל האדם שברחוב עומד נדהם ונרעש מדבר זה , ומעמסה גדולה היא על רוחם של הרבה חוקרים , שעדיין לא הספיקו לתאם את ממצאיהם אל מסכתה של החברה . תמירות בארגון החברה גוררות תמורות במערכת העשייה וכן העדפות חב רתיות . לפיכך טבעי הדבר , שתמורה בהערכת דברים היא מגופה של חברה דינא מית . שנייה במעלה היא השאלה , אם התמורה באה מחמת אמצאות טכנולוגיות ' שגרמו לידי חלוקה חדשה בעבודה , וזו שוב מגיעה לידי הרגלים חדשים בעבודה ושינוי ערכים בהישגים , וכן הלאה ! או שהתמורה באה מחמת ניידותה ( mobility ) הגדולה של החברה —רבים העולים בסולמה ורבים היורדים בו , ומתוך כך בעלי רמה ומעמד שונים באים לידי מגע זה בזה . פעמים שהתמורה באה מחמת ההכרח להגר , מחמת הידיים העובדות הבאות אחר ההון , העברת התעשייה ממקום למ קום , החלפת אוכלוסין שלא לרצונם לשם יישוב בעיות פוליטיות וגזעיות . וכן מתחוללת תמורה על ידי צירופם של אזורים שונים לחטיבה אחת ועל...  אל הספר
מוסד ביאליק