4. הסרת מחלצות

עוד דבר שהוא מסימניו של זמננו אתה מוצא בהתפשטותה של דרך 'הסרת מח לצ 1 תי . אתה מוצא אותה בין השאר במארכסיזם ובאסכולת פרויד . אבל גם כאן , כמקרים רבים אחרים 'לא באו שתי אסכולות אלו אלא להשלים דרך מחשבה אחת שהיתה למעשה פרי התהליך ההיסטורי ומגופו של הרוח החדש . שתיהן ' פוסלות דרך חשיבה אחר על ידי חקזיפת עיל 1 ת סמויות או נימוקים שלא מדעת , המביאים בךאדם אחד או קבוצה להגות מחשבה זו או להאמין בה . המארכסיסט , למשל , אומר , שבשעה שהבורגבי מדבר ביהירות' אין הוא מתכוון לאמתו של דבר אלא לחירותו של הקאפיטאליםט להשקיע כספו בעסקים ולהפיק את רווחיו . תלמידו של פרויד אומר , שאם ראית אדם המדקדק בעסקי צניעות הרי תכופות אין בידו אלא יצורה של ריאקציה' בפני תקיפתה של תאוות מין יתירה , כיוצא בה ההרגשה , שרודפים אחרינו , אינה אלא צלם של יצרי שנאה לא מודעים ו או להטו של חקר מדעי אינו אלא גלגולם של הרהורי ערווה . שתי האסכולות הללו סבורות , שאת משמעותה האמיתית של התנהגות הפרט או הקבוצה ושל המחשבה המתלווה לה תמצא מתחת לכסות של הטעם המפורש . שיטת ההסתכלות אל מתחת לפני המחשבה והמעשה הביאה גם כאן וגם כאן לידי גי...  אל הספר
מוסד ביאליק