3. דילוקאליזאציה של הרוח

כפילות שסועה בין בקשת התמיד אחר האמת ובין ייצובה המלאכותי של השקפה לא היתה בחברות פשוטות . השיסוע מתחיל שעה שהרוח ניתק בהדרגה ממקום לידתו וממסכת התחלתו . התחלותיו של תהליך זה , שאנו מציעים לכנותן במונח הסוציולוגי 'דילו י קאליזאציה של הרוח , ' עתיקות הן , אלא שאת פירותיהן הבשלים אנו מתחילים לחוש בזמננו . בראשונה היו הרגלי המחשבה ותוכו של הרוח מגופי חטיבתו של המקום או של השבט , שבו באו לעולם . המחשבה היתה בתחילה מגופי אורח חייו של העם , מגופי מס 1 רותיו ודרכיו , כניב לשון שאינו ניתן לתירגום , המזקיק הכל למערכי דברים שבחוש כמראה העולם בעיני חברה פרימיטיבית . כל זמן שאנו מחזיקים בדרך המנהג ובאורחות חיים עממיים אין אנו מקבלים הודעות וגזרות מפני שהן אמת בדוקה ומנוסה , אלא מפני הסמכות שבהן . יש סמכות לדברים , ומי שנוהג על פיהם הריהו עושה את הישר והטוב , אם לאו — הרי עבירה , טאבו , בידו והיא חוטא . לא מקרה הוא , שהחשיבה המדעית פותחת הזמנה לאדם להטיל ספק בכל מה שקיבל מיד המסורת , לחזור ולבחון בעצמו לאור נסיונו שלו , מה אמת בדבר . זהו מעשה 'דילו י קאליזאציה של התח ^ תלשנו אותו מחיבורו , ' שבו הי...  אל הספר
מוסד ביאליק