2. מחשבה מאורגנת

על ידי הבדלה זו בפונקציות , המפרידה בין לשונה של ראיית עובדות כהוויתן ובין הלשון המהלכת במעשה החינוך ובהנעתה של העשייה הקיבוצית , באה כמין תודעה מפוצלת . היא מולידה רגש של פקפוק וכפל ראייה , שגדולה טרדתם מפני שהם שוכנים עמוק עמוק בנפשו של אדם , עד שכמעט שאינו מבחין בהם 3 . קע זה מעמיק והולך כל שאנו עוקבים אחר שאר תוצאותיו של גידול החברה מצד השפעתן על החשיבה האנושית . החיים במפלגות פוליטיות מאורגנות לא זו בלבד שהם מביאים לעולם את הצורך באמירה ברורה של דברים , אלא אף את התופעה של 'מחשבה מאורגנת' — מערכת רעיונות מוגדרים בקפדנות עם ספר שאלות ותשובות מךהמוכן על כל שאלה שתזדמן , מערכת דברים , המסייעת לו לתעמלן להוציא כל ספק מלבו של פקפקן ולהחזיר לשורה כל סטייה מעיקרי האמונה המקובלים בחברה . פירושו של דבר , כל המבקש להרהר מחשבות ישר ^ ת בלבו , לראות בעיניים פקוחות את כל הדברים ואת כל השינויים שאינם הולמים את מערכת המחשבות שמן המוכן , הריהו מזומן מתחילה לנידוי . בזמן החדש היו הישועיים הראשונים שהשתמשו בשיטת התשובות המוכנות תחת היד לכל שאלה המתעוררת , אלא שהמארכסיס טיט היו הראשונים שהשתמשו בה ...  אל הספר
מוסד ביאליק