1. פיצול הפונקציות האינטלקטואליות

האדט הוא יצור , שבחייו המחשבה ממלאה כמה פונקציות השונות זו מזו , או בלשון הקרובה יותר לגופו של הממש : בהרבה מובנים מוקשה לו לאדם , שאותו הכלי עצמו , זה הרוח בעל המחשבות , הוטלו עליו פונקציות שונות כל כך . לשעבר לא היו הפונקציות השונות הללו גלויות לעין , אבל בשנים האחרונות היו לבעיה . מעולם לא היתד , המחשבה רק כלי לראיית דברים כהוויתם , אלא גם מכשיר לפיתוי , לשידול , לחינוך , מוצא נתיבות וכובש דרכים לעשייה . בטיבם הפנימי הריהם תהליכים הנבדלים זה מזה עקרונית ! ואם לא הבחינו בתהום המפרידה ביניהם עד ימינו , הרי זה מפני חסרון ההבדלה בין פונקציה לחברתה בחברה פשוטה באופן יחסי . הפסיכולוגיה החדשה היא שהפרידה בין המחשבה כמכשיר הרואה עובדות כהוויתן ובין שאר תפקידיה . בכוחה של המחשבה לראות עובדות כהוויתן התחיל האדם משתמש לגבי הטבע ! אבל עתה נתרחבה פונקציה זו והגיעה לכלל שימוש לגבי נסיונו הפנימי ולגבי יחסים חברתיים . קם הצורך להפריד בין מושגים ובין קולות לוואי של רגש , בין חיוויי מעשים שהיו ובין הערכות ! ובלשון אחרת : לסלק כפל משמעות . דיוקה של ראיית דבר כהוויתו , ההסתכלות בעובדות כהוו יתן ומסירת...  אל הספר
מוסד ביאליק