א. כוח־בניינה של הדת בחברה דינאמית

סוד בניינו של סדר החברה היה מעולם בעיה חשובה . אחת השאלות הקשות ביותר , שהסוציולוג חייב להשיב עליה , היא : איזהו הדבר , שמלכד את החברה יחד —השררה הפוליטית , חלוקת העבודה , או איזה קשר רוחני 7 באמת אין לך דבר של מחשבה או של מעשה , שאין בו בניין של חברה . לעתים רחוקות אנו עושים דבר , שאין לו כל תוצאה בונה או מחריבה . אבל אין ספק , שמידת חשיבותם של התעוררות רוחנית או של כוח ^ ררה גס יכולה לשמש סימן היכר להבדיל בין משטר חברה לחברו , בייחוד בחברות גדולות . המלכויות העתיקות , כגון השומרית או המצרית , עמדו על הכוח הבונה ועל יתרוךהשליטה של מעמדות הכוהנים ואנשי המלחמה . היום אנו יכולים לראות יפה , כמה היו שני המעמדות הללו סמוכים זה על זה , עד שלא אחד מהם יכול היה להחזיק את החברה יחד בלא סיועו של חברו . ניטל מהם מן הדורות האחרונים טעמו וצורכו של הליכוד הרוחני , שהיה כל כך גלוי לחברה של ימי הביניים , ומאותות הזמן הוא , שרוב הסוציולוגים החדשים הבנתם בצורך הליכוד ובדרכיו היא דלה . אפשר שכך עלה להם , משום שרובם היו בניה של מחאה נגד המשטר הקיים , שכן כך אירע להם לליבראליזם , למאר כםיזם , לאנארכיזם...  אל הספר
מוסד ביאליק