ד. חופש הבחירה בתקופת התכנון

מאחורי כפל שימושן של המלים 'חירות' ו'משמעת' והכשלון לייחסם אל החברות השונות , נוצר והולד שינוי עמוק בחשאי חשאין . עדיין לא הבחינו בו ולא הבהי תהו כל צורכו . אחד השינויים המתמיהים , שחלו בחברתנו הריהו ריבוי הברירות . ועיקרו של ' דבר זה , מפני שלשעבר היו המחסור והעוני שמידי הטבע מצמצמים מאליהם את מספר ההזדמנויות , שאדם בורר לו מהן 11 וחילופם של דברימ עתה : הללו גדלות והולכות במספר מאליהן לפי הכוח המתגבר של הייצור . ועוד גורם פועל לטובת דבר זד ! . זו דמותם ויעילותם של כלי התחבורה של החלוקה ושל הפר' סומת , המתרבים והולכים והם מפיצים את הידיעה על מציאותם של דברים ' רצויים בכל רחבי העולם ויש גורם שלישי שלשעבר היה מצמצם את הברירות , . ' והם הרגליה ומנהגיה של פרישות / מפניה נדחקו הרבה תשוקות וכיסופים , שהיום הותרו לצאת למרחב . רביעית , אפילו במקום שהיתה עשירות וחפצי מותרות היו מצויים , עדיין היה איסור ההנאה , שהיה מוטל בשתיקה או בפירוש על כמה וכמה מעמדות של החברה , מצמצם את מספר הברירות שהיו ממש בידי החברה . שינוי גדול זה חל ' משום שהגורמים מפחיתי הבלירית נצטמצמו בעיקר בעסקי מחיר והכנסה . לפ...  אל הספר
מוסד ביאליק