ב. מושגי חירות של זמננו

אמת מידה זו תוכל לסייע בידינו להעריך את מושגי החירות המשמשים בדיוני ימינו . חילוקי דעות באים בעיקר מחמת חילוקי משמעותה וטשטושה של מלה זו . בדומה לדיוננו על השררה מוטב לערוך את עיקרי הדעות , המתהלכות בעניין זה בארבעה פרקים , ואלו הם : ' . 1 הדעה האנארכיסטית אומרת שיש משהו בטבעו של האדם , כמין כוח ' המווסת את עצמו , שאם אתה נותן לו חירות שלמה סופו שהוא מטיל משמעת בעצמו מעצמו . אחד מעיקרי אמונתה של אסכולה זו אומר , שכל המרבה להשתמש במעשי כפייה כדי להטיל משמעת , מרבה בנפש היחיד משהו המכונה בשם ' נגאטיביזם' ( סרבנות ) . וזה מחירה של נגישה זו : נעילת דלת בפני הספונ מאניות האנושית ובפני הרצון לשתף פעולה תוך כבישת עצמו כשורה . האנאר כיסטים אינם סתם אינדיבידואליסטים המתנגדים למשמעת בכל צורה שהיא . הם מאמינים שאין 'חירות של אמתי אלא במקום שאדם מקבל על עצמו מרצונו ' את כלליהם של חיי קיבוץ . תמציתה של תורתם אתה מוצא במימרות כגון ' היפוכה של כפייה אינה חירות אלא חביתת , ' ( fellowship ) א ן ' ; אין אדם עומד ' על כמה צורות של חירות אלא מתוך חיי קיבוץ . ' יש מידה גדולה של אמת בדעה האנארכיסטית , אב...  אל הספר
מוסד ביאליק