א. חירות ומשמעת בארגונה של קבוצה

אין חירות ולא משמעת במופשט ' אלא בצורותיהן המוחשות התלויות במסכתן התרבותית . בין הגורמים הקובעים , שבהם אנו אומרים לדון , אתה מוצא את כוח ארגונה של הקבוצה ואת כוונת המעשה . ם . ה . קולי , ( Cooky ) שהשווה את המבנה של קבוצת מוחקים לצבא , העיר כמה הערות מאירות עיניים . ארגונים חברתיים אלו מראים בחוש , שחירות ומש מעת הן פונקציות של הארגון הקיבוצי ואין להן כל משמעות מחוצה לו . רובינסון קרוז 1 לא היה בךחורין שכן לא היתד . כל משמעת חברתית או ארגון שיעצבו ' את חירותו . יש מעכבים מידי הטבע , אבל לא יעלה על הדעת לומר על פלוני , שאין הוא בךחורין משום שמחלתו מעכבת אותו במעשיו . קבוצת הכדורגל והצבא לא זו בלבד שמתכוונים הם לכוונות שונות , אלא שנבדלים הם זו מזה גם בדרכי ארגונם . הואיל ואין אנו יכולים לראות מראש את דרך תנועותיו של הכדור , ומרובים חילופי המצבים , על כורחו ארגונו של צוות כדורגל הוא גמיש מאוד . מרובות הברירות וההכרעות המסורות ביד השחקן היחיד . יותר מכללי המשחק המעטים הכתובים חשוב כאן חוק 'רוח החבירה' , niro-irxip ( esprit de corps ) האוסר על היחיד להתגדר על חשבון הכלל . כנגד זה מחייב ה...  אל הספר
מוסד ביאליק