ג. בחינות רידיסטריבוטיביות של הפנאי

משחזרו והעריכו זה מקרוב את העבודה והפנאי , ניתן בידינו מפתח נוסף להבנתהשינוי הגדול שחל בשניהם . כל זמן שהעבודה נתפרשה לבני האדם בעיקר כעונש על עוונותיהם , היו חושדים בפנאי . אם העבודה פירושה עונש על החטא , הרי פנאי פירושו שעת כושר לעבירה . השקפה חדשה בדבר טיבם של עבודה ופנאי באה לעולם במשך תיעושה של החברה ! זו התקופה , אגב אורחא , שבה חזרו ובדקו , לאור התבונה , את רעיונותיה של המסורת . הסוציולוגיה הבהירה את ההערכות הישנות וסייעה הרבה להסברן לאור ההיסטוריה החברתית . קל היום להסביר את חומרת דעותיהם של הדורות הקדם טכנולוגיים בגלל המפרך וקשי השיעבוד של חיי יומיום בעבודה . בשעת המהפכה התעשייתית , בפרקה של 'הרכישה הראשונה , ' היה הון ההשקעה מועט . לשם פיתוחה הקאפי טאליסטי דרושים היו לה לחברה חסכונות גדולים . תמורתם הפסיכולוגית נראתה בדמותם של צמצום חמור של צורכי הגוף ושל הטלת משמעת חמורה על הפועל בסדנת העבודה . כל שהחברה רחוקה מתקופת המחסור שנוצר בידי הטבע וקרובה אל המחסור שנוצר בידי אדם , גדול הספק שמטילים בערכה של גזירה זו , שגזרו הבריות על ביטוי עצמם ועל הרחבת ביקושם לסחורות צריכה . כל ש...  אל הספר
מוסד ביאליק