א. מזרזי עבודה וסיפוקיה

התמורה שחלה בשקט — הפרישה ממגמותיו המכזיבות של הקאפיטאליזם המונו פוליסטי והפנייה לקראת תכנון לשם חירות — מתגלה בהשקפה החדשה על עבודה ופנאי . בעיני הקאפיטאליזם והתיעוש בשלבם המוקדם היתה העבודה דבר שהוא לטורח , והממון —החשוב שבמזרזים . המחשבה החדשה באה ותיקנה את הדעות הקדומות הללו . ודאי יש כמה מיני עבודה , כגון עבודת פרך בכפייה ' או עבודת חרושת ממוכנת עד להפרזה , שאינם נעימים . אבל עבודה אחראית ומאומנת מביאה לו לאדם סיפוק ושמחה . לפיכך יש רואים את מלאכת היד נעימה . מלבד זה , כיוון שחש אדם בבקיאותו ובהתמחותו שהן מתרבות במלאכ תו , הריהו מתחזק בעבודתו . תאוות אדם להכיר את עצמו ואת כוחותיו והסיפוק שהוא מוצא בהתקדמות הישגיו , אישושים הם לו שלא יכזיבו . אף על פי שטעות בידי האומר , שטבוע בו באדם כמין 'אינסטינקט של עבודה , ' שאילו היה בו ממש היה כולל כל מיני הרגלים מסובכים , שנקנים בדרך התר בות ו עדיין נכון , שהאדם המערבי דרכו שהוא נכסף לשעות של פעילות והבעת עצמו ( מותר לנו לדלוג כאן על דרכיהן וערכיהן של האריסטוקראטיות הדתיות של המזרח הרחוק , בייחוד של ה ^ דו , המבקשות אורח חיים של התבוננות...  אל הספר
מוסד ביאליק