2. הצלחתה של דימוקראטיזאציה של התרבות

מה נדרש לשם הצלחת הדימוקראטיזאציה של ערכי תרבות אמיתיים בניגוד ' לתהליך ההנמכה , שמשפילם ועושה בהם סחורה של שעשועים ? כל הרחבה של החינוך , בין בתחום החברתי בין האינטלקטואלי , בדין שתהיה עניין שבאיסטר טגיה . משתי הבחינות ייתכן התיקון בהדרגה . בתחום החברתי אפשר להרבות את ההזדמנויות החינוכיות באופן שיטתי ומדעי על ידי תכנון כולל ומתוקן במערכי החינוך בכל הנוגע להדרכה מקצועית . ובתחום העיון יש לעלות לאט לאט ולהגביה בהדרגה את הרמה האינטלקטואלית והמוסרית . אוצר המדע המשו תף לכל אפשר להציגו בצורות שונות / לפי פינותיה של החברה , לפי הסביבה , לפי דרך המחשבה ודרגת החינוך . דימוקראטיזאציה אין פירושה בהכרח יישור של הנמכה לשם ביטול הבדלים , אלא יותר היא באה להניח מקום להבדלים בחיי התרבות ולהחשבת הבדלי התרבות כפתחי דרך יקרים לבקשת הדעת של האדם . אינטליגנציה לא תלויה היא קבוצה חברתית אחת ומיוחדת , שראויה להשתמר בייחודה כתרים מפני החדגוניות ומגמת ההנמכה שבתרבות מתוכננת . חברה שאין בה אלא קבוצות מקצועיות ביורוקראטיות וקבוצות של עסקים סיעתיים יש ' לחשוש לה שמא תבוא לידי טמטום הלב ותשקע עצמה בשיפורי מו...  אל הספר
מוסד ביאליק