1. דימוקראטיזאציה של החינוך אינה הנמכת מדרגה

ההתנגדות למתן הזדמנויות של חינוך מספיקות ושוות הריהי פחות צודקת ופחות משכנעת אף משל ההתנגדות להצעות בדבר שיפור השוויון בהכנסות . שכרן של הזדמנויות חינוך מרובות עולה לציבור לאין ערוך יותר מההפסד הכרוך בהוצ אות , עיקר ערפו של דבר זה הריהם העמקתה הנידונה של מסירת מורשתנו התרבותית לדור הצעיר . השתתפותו המרובה של העם בחיי התרבות מביאה אותו לידי התאוששות מרעננת , לידי סילוקו של תסביך הנחיתות , שדבק באדם ה'קטף או היפשוט' — שכך נקרא בחמלת הגדול , המביט עליו מגבוה —בחברה האוטו ריטארית והפלוטוקראטית . סילוקם של יאוש ואכזבה על ידי פתיחת דרכים חדשות בפני הבריות , על ידי מתן ההזדמנות לכל אדם לנסות את כוחו , מעורר הרבה פעמים את הדימיון היוצר ; וכל שמרובות הזדמנויות אלו , אתה מוצא מאמץ אינטלקטואלי והרחבת דעת . וכבר אמר י . ל . גר " : ( Gray ) ' פעמים שהתנהגות נבונה מתעוררת ומגיעה למעלה גבוהה בדרך המעשה באותן קבוצות האומנות , השרויות בקו העלייה המהירה בשלבי הסולם החברתי . במקום שאין בו מעצור בפני ההולך , קורה לפעמים שאנשים שעלו מחמת תבונתם ותכונות אחרות יטרחו טרחה יתירה לרווחתם בחברה , ולא של עצמם ...  אל הספר
מוסד ביאליק