ז. הצורך בריפורמה של האוניברסיטאות

מבוכתה של האוניברסיטה בימינו ניתח אותה בכישרון רב אורטיגה אי גאסיט . בשלושה דברים משמשות האוניברסיטות ; הן מכשירות את תלמידיהן במקצועות שונים ! הן מלמדות ועוסקות במחקר ! והן נותנות לתלמידיהן את הקרוי במעומעם חינוך כללי . הואיל ושלושת התחומים הללו אינם על פי רוב קשורים זה בזה , נעשה המחקר עניין של התמחות יתירה , וסופו עומד בלא מרכז , בייחוד במדעי הרוח והחברה . ההשכלה הליבראלית נתרוקנה מתוכנה והריהי הולכת ונעשית כמין קישוט ואות כבוד למיוחסים . וכמעט שאין לך היום אדם , שדעתו תהא נוחה מן העניינים , לאחר שנשמט מידינו הרעיון הישן של ה , universitas כלומר : של מכלול המדעים , שכוונתו לדבר שהוא יותר מקרדום לחפור בו . פתאום נתחוור להם לבריות , שכניעת מחשבתם למומחה , שבשאר הדברים הוא בור וגס רוח , היא מסיבותיה של התמוטה המוסרית . הרחבתם הגדולה של המדע והטכנולוגיה הכשירה מומחים רבים לתפוס עמדות מנהיגות חשובות , אבל מבחינה אזרחית ופוליטית , כל עצמם אינם אלא 'בעלי אפם יכולת מאומנים . ' תלמודם עשה אותם למומחים בקיאים במקצועם הטכני , אבל לא הנחיל להם את הרוח הפילוסופית , שהיא בלבד עשויה להעמיק את ידי...  אל הספר
מוסד ביאליק