ו. תפקידיה של אוניברסיטה עממית

יש מקום לבעל דין לומר , שהעמקת השכלה ממין זה אינה בגדר האפשר אלא בדרגה של אוניברסיטה , אם נניח , שהאוניברםיטות מחזיקות את המעולה שבעמל האינטלקטואלי והישגיו . באמת יש בהן באוניברסיטות חיים אינטלקטואליים במדרגה גבוהה יותר מאשר ביום מעשה שכיח — ובדין שיהא בהן % אלא שלעתים , יש תופסים ואומ רים , שבחברה בריאה עשויה ההתפלספות לגרום הבדלים ברמת ההישג , אם גם לא בטיב ההתעניינות האינטלקטואלית ולא בעומק ההבנה . האחרונים הם פירו תיה של בגרות . בעל מחשבה מבוגרת , שרוחו נתאמן בעיקר מכוחו של נסיון החיים , עשוי להבין את בעיות היסוד של התקופה לא פחות מכל מלומד . שאלותיו ותשובותיו של זה יהיו פחות מלומדות משל הלה ! הוא לא בקי בשימושם של מונחים טכניים , ואף על פי כן יבין את בעיות היסוד שלנו לא פחות מן האקדמאי . לפיכך על כורחנו נצא בדרך חדשה לקראת מטרה , המזכירה במידת מה את יתרונה הגדול של תרבות ימי הביניים , שבה הוצגה השקפת עולם אחת ומאוחדת לכל הדרגות , ליודעי ספר בלשונה של תיאולוגיה , ולכלל הציבור בלשונם של סמלים , אגדות , םיפורי מעשיות וכיוצא באלה . מפני שכלולה של הפופולארי זאציה , ידיעת קרוא וכתוב ...  אל הספר
מוסד ביאליק