ה. תפקידיו החדשים של חינוך־המבוגרים

חינוך המבוגרים עתיד למלא בחיי יומיום אותו תפקיד מזגני , שהאוניברסיטות עושות בשביל המעמדות המשכילים . שוב לא יהא זה כמין תחליף לחינוך גבוה בשביל הפועל והעובד במלאכה נקייה . מעתה יוטל על חינוך המבוגרים לסייע בידי כלל האזרחים כולו להסתגל בתבונה לשינויי תביעותיה של חברה חדשה . חינוך המבוגרים אינו אלא השלמת חינוך וחינוך מחודש לאלה המבקשים להד ביק את המתחדש והולך במדע ואת השינויים המהירים המתרחשים בחברה . כולנו למדנו בבית הםפר דברים לא מעטיט , שעתה נתיישנו ועבר זמנם ; קלטנו נימוקים וכווית , ששוב אינם היום לא במקומם ולא בזמנם . חידוש נעורים תמיד עיקר הוא בתקופה חלוצית , וצורכו מרובה מכל תביעותיה האחרות של שמרנות ושל קדמה . אם שמרנות פירושה סיגולן של מסורות נבחרות לתביעותיה של תקופה חדשה , ולא שימורם של משפטים קדומים מימים שהיו ואינם , י ואם קדמה פירושה קבלת כל דבר קונסטרוקטיבי אגב הוצאת כל המקולקל , ולא התפעלות עיוורת מכל דבר חדש , הרי ששוב אין בברירה הנושנה , שעוררה מבוכה לדורות אבותינו , כדי להדריך את מנוחתנו . שתי הסיסמאות —הסיסמה 'החינוך חייב להקנות לדור הצעיר את מורשת העברי , וכנגדה הסי...  אל הספר
מוסד ביאליק