ד. רציפותם של מערכי החינוך

אין חינוך נעשה מסד בחברה אלא אם כן יש רציפות בסדריו . לשעבר היה ' למשל החינוך האנגלי מתפאר באופיו האקראי הגמיש . אבל בזמן האחרון חזר ' ועשה מעשים ניכרים לתיקון הליקויים הישנים ועתה הוא כהולך בדרך למין ' שירות מאוחד ' . חוק החינוך לאנגליה ולווילס ' ( 1944 ) שהוא חשוב מבחינה זו , ' מייפה את כוחו של שר החינוך לקבוע מדיניות אחת לכל הארץ ולהוציאה לפועל . שלושת עיקרי השלבים של החינוך מקיפים את כל התחום כולו : חינוך חובה יסודי לכל הילדים בגיל 12—5 ועד בכלל ! חינוך תיכון לבני ! 19—12 שירותי נועל ו'המשך השכלה—כולל בתי ספר תיכונים של רשויות מקומיות ' הקצבות ללימוד גבוה וטכני וללימודי הדרכה לזמן כולו או למקצתו —לבני נוער שלאחר גיל החינוך היסודי . בייחוד זכה גיל ההתבגרות שיראוהו ברוח חדשה , ? ויש תקווה , שחינוך המבוגרים יקבל חיזוק בדרכים חדשות . דין וחשבון של ימ 1 עצת הנוער המייעצת הבריטית' קובע כללים נועזים , העוב רים הרבה את גבולם של תיקוני שעה אקראיים . הדיךוחשבון מורה , שעד מלחמת העולם השנייה נתכוונו פעולות הנוער של הממשלה רק להרחיק נערים מן הרחוב ; ובאה התביעה החדשה לתוכנית קונסטרוקטיבית במ...  אל הספר
מוסד ביאליק