ג. הפירוש הדימוקראטי לחיים

הפירוש הדימוקראטי לחיים מבקש להראות את הדרכים השונות בבניין המשפחה , בחינוך הבנים , בעשיית עסקים , בבילוי הזמן הפנוי וכוי . חינוך כזה מיועד לסייע בידי אנשי הכוונה הטובה לחיות על פי אידיאלים דימוקראטיים שכן אם יהיו ' עזובים לנפשם יהיו עלולים לתעות מאורחות החיים הישרים . רבים היום הנכספים לדעת ולעצה , המבקשים לראות מה הדרך הנכונה הראויה להיקרא בשם דימר ' קראטית . כל חברה זקוקה לדרכי הבחנה בין מצב חברתי לחברו ולדפוסי היענות . לשעבר היו המסורת והמנהג עונים לצורך הזה במצומצם אבל במידה אינטנסיבית . הנצרות עשתה דבר זה בדרך שיטתית כשעמדה ופירשה את כל המדע ' ' שהיה חיוני לו לאדם לפי רוחה . אין לך חברה עתידה לבוא שלא תהא זקוקה ' לפירוש כיוצא בו . מי שמחזיק בדרך kisser faire ? , מניח את הבהרת הנפש והשעה ליחיד % המשטרים הטוטאליטאריים מכניסים בלב הבריות את הפרשנות האורתודוכסית שלהם מגב 1 ה . הדרך השלישית אומרת שיש להעמיד את הפר ' שנות הדימוקראטית לוויכוח גלוי ו ופירושו של דבר : פותחים לו לאדם פתח ברירה , שיהיו שתי דרכים ויותר לפניו בכלכול מעשיו ושיהא השינוי בדרכיו נתון לרצונו . עברה ובטלה מן העו...  אל הספר
מוסד ביאליק