ב. החינוך לחליפות

בתי הספר שלעבר היו מכל צד היפוכו הגמור של דבר זה , המכונה בית הספר החדש . הראשונים היו תלושים לא מעט מן החיים , אווירה סכולאסטית של גווי לים בלים היתה 27 וורה בהם , ועל פי רוב התנגדו לכל שינוי בחברה . ולא היה כל רע בכך כל זמן שהיו פטורים מתפקידים חינוכיים , שהמשפחה , השכונה , הקהילה וכלל החברה יכלו לעשותם בלי משים . יתר על כן , לשעבר נחשב בית הספר לבית אולפנה , שבו האדם קונה בדרך החיקוי את כוח הסיגול לחברה הקיימת . דברים אלו עבר זמנם . שוב אין היום בידינו לעכב שינויי צורה בחברה , ועל כורחם עתידים בנינו לעמוד בפניהם % וכן אין בידינו להעמיד חומה , שמפרידה בין בית הספר ובין העולם שמחוצה לו . אפילו קיצוני שבשמרנים שוב אינו מצפה , שבניו יחיו בעולם כמ 1 שהוא ידע אותו . על כורחו הוא בוחר בחינוך המחנך לשינויים ולא לחיקוי של סיגול ! בחינוך שיסודו ההנחה , שעתיד הנער ' להידרש לתביעות חדשות . יתר על כן , בית ספר זה אין אתה יכול לראותו כמין שער לחברה דינאמית שכבר באה לעולם , אלא כגורם פועל , המסייע לשינוי פני החברה . ודבר זה גופו חוזר ומהדק את קשרו בתחומים אחרים של מציאות החיים . בארצות הברית התנ...  אל הספר
מוסד ביאליק