3. טעותו של הליבראליזם

המעדיפים תחרות חופשית מפני השפעתה החינוכית החברתית , באמת עושים כך על שום שהם רואים בה את המקור היחיד ליזמה חופשית . ויקרה בעיניהם יזמה חופשית זו , משום שהיא מסייעת לביטול מנהגים נוקשים , אבל גם משום שהם חשים במעומעם , שתחרות בלבד יכולה להוליד דפוסי חיים , המעוררים את האדם לצאת מגדר תפקידי משחק ומסוות חברתיים וליעשות נפש פועלת על דעת עצמו . חשובה להם התחרות החופשית כיוון שהם מקווים , שעתידה היא לעורר את היחיד לדאוג לעצמו ולצרף דרכים ותכלית עם חוש אחריות כלפי עצמו . הם מקווים , שעתידה התחרות להעמידו בפני עתרת מצבים לא צפויים ותביעות לא מקובלות 'עד שכל עצמו יזדעזע ויקפוץ מלבושי המוסכמות וייעשה מקור חיים ופעולה לעצמו . ברם , הליבראלים משהחזיקו באינדיבידואליזם לא ראו , שיש הרבה דרכים אחרות לטיפוחו של הייחוד , אף לא ראו , שהייחוד לעצמו אינו יוצר את האישיות הממוזגת , אלא , אדרבה , אם אין כאן אלא ייחוד זה בלבד , יותר משהוא בונה אישיות הוא נותצה . מנסיונן של עשרות השנים האחרונות למדנו , שתחרות פרועה פוגעת קשה בשורשיו ובבטחונו של ה'אגו , ' שצורך קיום הם לה לחירות . אם גם נכון הדבר , שחברה הגו...  אל הספר
מוסד ביאליק