2. המושג 'נקיטת תפקיד' של ג. ה. מיד

כוחט הפועל של מערכי החברה בהבאת האישיות לידי יצירת מסוות שמארכס ' לא ראה אותו אלא בגבולותיו ההיסטוריים של הקאפיטאליזם , ג . ה . מיד הכירו בצורת הכללה פילוסופית רחבה . הוא ראה את עיקרה של ההשתלשלות שעל פיה יוצרים החייט בחברה תמיד את המכונה בפי מארכס בשם 'מסוות אופי . ' החברה יוצרת את דפוס האישיות הרצוי לה על ידי הטלת תפקידים ידועים על היחיד . שעה שהיחיד ממלא את תפקיד האב , הבן , הרוכל , הפועל , המורה וכר , הריהו נעשה בן חברה , שמסגל לעצמו דפוס התנהגות מסובך על נימוקיו , כוונותיו והיענויותיו המצוינים בדרכי התעוררותם , והם מתרבים עד שאין דבר פנוי מהם , ובדין אנו רואים כאן 'מסווה . ' מבחינה זו יש הרבה ממשמעותה הישנה של המלה הרומית 'פרסוך = ) איש , בן אדם ) בשימושה בפינו —על שום 'פרסונה , ' שפירושה מסווה . במשך הזמנים נחלקו דפוסי האישיות , כיוון שעלה להם לבריות למלא תפקידים שונים במשטרים חברתיים שונים : ומפני שיצאו לשחק משחקים חברתיים שונים נעשו הכל שחקנים חלוקים זה מזה . זכות גדולה נתגלגלה ביד ג . ה . מיד ( Mead ) שציין , כדרך שעשה מארכס , ולפניו הגל , שהחברה על כל רשת יחסיה שבמחשבה ושבמע...  אל הספר
מוסד ביאליק