ג. בבואתה של האישיות הדימוקראטית בפילוסופיה הדימוקראטית

אפשר לגשת לבעיית האישיות הדימוקראטית גם מצד אחר : לא בחקירה , כיצד צורתה של העשייה הדימוקראטית ושל האישיות הדימוקראטית עולה מסביבה חברתית שחלו בה שינויים אלא בנתינת דעת על תורת החברה לזמניה . לפי ' דעתנו תורה חברתית היא מכמה וכמה בחינות צורה מושלמת יותר של המגמות הדינאמיות המתגלות מאחורי ניסויים לאיךשיעור , שבאו לסייע בידי הבריות למצוא בחיי עיסוקיהם דפוסי עשייה חדשים . מתוך שלל הבעיות הערוכות בתורת החברה בימינו אנו מביאים אחדות הע ' שויות להאיר עוד עניינים , שכבר דשנו בהם . נתבונן בנסיונות החשובים , שנעשו לפתרון בעיית חלקה של החברה באישיות וכן לפתרון הבעיה הגדולה מזו — ' כיצד מתיישבים יזמה חופשית וחירות האישיות עם כוחו האדיר של קיצוב ( conditioning ) החברה . בתקופת האינדיבידואליזם הפרוע לא היתד . סביבה חברתית זו בעיני התיאורי טיקן אלא כמין חלל ריק , שבו מהלכים להם כבני חורין יחידים שמניע אותם ' הכוח הדוחף של התחרות בלבד . אין בשלב זה כל עניין ממשי בסוציולוגיה , והנפש נתפסה כישות שאין לה בעצם שום שייכות למסכת חברתית והיסטורית . אבל באמת אחוזות האישיות והסביבה זו בזו , ואנו יכולים לבחו...  אל הספר
מוסד ביאליק