2. מן האינדיבידואליזם הפרוע אל האישיות הדימוקראטית

ראינו שהיפוכה של הנפש האוטוריטארית הוא יחיד בךחורין , שאין לפניו ענייני דרגה . ברם , בטיפוםה של אישיות זו עלולים לחול שינויים לפי השינויים האח רונים שבמבנה החברה . ננסה לומר מה טיבם של השינויים הללו כמ 1 ת שאנו רואים אותם : בדימוקראטיות שלנו אנו עומדים בעיצומה של ההתקה מן האינדיבידואליזם המופלג לצד התפתחותה של האישיות הדימוקראטית . חינוכנו הדימוקראטי יחטיא מטרתו אם לא יבין מה בין תפיסה זו לזו ולא ישיג שלכל אחת מהן יש אידיאל שונה של אישיות . הדבר שאנו מכירים בשם 'אינדיבידואליזם פתע , ' משתלט כל זמן שקיימת הברית בין הדימוקראטיה הפוליטית ובין משק התחרות , המיוסד על הרכוש הפרטי ועל מניע הריווח . בראשונה , שעה שעיקר התחרות היתה בין שווים , היתד , השפעתה על עיצוב האישיות חיובית , מחזקת , הואיל ומשק התחרות גייס בטיפוסים החשובים את כל כוחות הסיגול למערכותיה . אותה שעה טיפחה התחרות את היזמה ואת בטחונו של אדם בכוחות עצמו , וכל גורם בולם או משקל היה מעורר מיד רוח של 'אנכי אכריעך . ברם , לאחר שהתחילה החברה פורשת מתחרות של שווים לתחרות של לא שווים , נתרבו הסיכויים שהחזקים ' והעשירים יבלעו חיים את ...  אל הספר
מוסד ביאליק