ב. אידיאל האישיות הדימוקראטית וההתנהגות

וכבר נאמר למעלה , שההתנהגות שורשה בטיפוס של אישיות מיוחד במינו . מטיבה של ההתנהגות הדימוקראטית שבעליה לבו פתוח , והוא מוכן לשיתוף פעולה עם אחרים , ודבר זה לא זו בלבד שנותן לו לשמוע דעה השונה מדעתו , אלא אף נותן בו הכנה לצפות להתעשרות נפשו שלו בדרך קליטתם של חילוקי דעות . הנה כי כן עיקרה של התנהגות דימוקראטית , או מזגנית , פירושה , שאדם פותח את לבו לשינוי דעתו ולביקורת . אבל כבר ראינו , שאין אדם יכול לעמוד בהתנהגות ממין זה אלא אם כן הוא עצמו מובטח ואינו חושש לא לאבדן מעמדו ולא לאבדן מעלתו . כאן נעשה ברור לעץ הקשר העמוק שהתנהגות פשוטה וטיפוס האישיות קשורים זו בזה . בדיוננו הראשון נראתה ההתנהגות הממוזגת כדבר הנרכש על ידי גורמים חיצוניים , על ידי עיצוב הרגלים ועל ידי טיפוסי מופת , שאדם משווה תמיד לנגדו . ברם , כל שאנו מעמיקים בחקירה זו מתחוור לנו יותר , שהתנהגות ממוזגת אינה דבר שבחיצוניות בלבד ולא סכום הרגלים בלבד שאדם קנה ' לעצמו , אלא שורש עמוק לה בטיפוס מסוים מאוד של מבנה האישיות . דברינו האחרונים נראים כמחזירים אותנו אל הפסיכולוגיה של היחיד ומשתמע מהם , שהמיזוג הדימוקראטי אינו עניין...  אל הספר
מוסד ביאליק