2. החינוך לאחריות בבית המשפחה

הרבה צורות של אחריות יצאו מבית חינוכה של חטיבת המשפחה . כשם שיש רגשי משפווה מיוחדים , כך אתה מוצא גם צורות אחריות מיוחדות , שטיבן ועצם קיומן קשורים במשפחה . אילו באנו לדון על גורלן של אלו בשינויי העתים שבהווה היינו מפליגים למרחקים . על כן דיינו שנציין אחת או שתים מהן , ' המשתנות לפי השינויים החלים במבנה המשפחה . השינויים הגדולים שפגעו במשפחה בכלל וביחסיה הפנימיים , יותר משהם סימני בליה של גוף המוסד הזה , שרוב כבודו כרוב ימיו , הריהם סימנים לשינויים שחלו במבנה המשפחה מחמת חילופו של דפוס המשפחה הכפרית הישנה בדפוס המשפחה העירונית החדשה . שינויי חברתנו דומים הרבה לשינויים שחלו במבנה המשפחה ברוסיה . ואין צריך לומר שהעמוק שבשינויים הללו נגרם על ידי ' אמצאה טכנית 'זו מניעת הלידה . לא זו בלבד שאמצאה זו מערערת את מאזן האוכלוסיה וגורמת לפיחותה בהדרגה מכופלת , ודבר זה חוזר ומשפיע על הכלכלה ועל' כל תחומי החיים החברתיים ; אלא היא משנה מעיקרם גם את היחסים שבין איש לאשר , ואת חוש האחריות שלהם . 'מניעת הלידה התירה את הקשר המוחלט של הזדווגות והולדה זו בזו , וכך נהרס אחד המעצורים הטבעיים שבפני הרציפות ש...  אל הספר
מוסד ביאליק