ד. חורבן המוסדות הישנים

אילוף האדם לאחריות אינו עניין סובייקטיבי בלבד , אלא תלוי גם בשליטה על מוסדות אובייקטיביים . נוכיח עתה את אמיתה של טענה סוציולוגית זו על ידי ניתוחם של כמה מוסדות ותיקים , שקודם היו גורמים חינוכיים שמרבים אחריות , ועתה מיעוט השפעתם או חורבנם גורם לדלדולו של חוש האחריות בהמוני בני אדם .  אל הספר
מוסד ביאליק