2. בעיית עקיבותה של אחריות

הבא לחקור את מסיבותיה האובייקטיביות של אחריות , עליו לבחון את הקרוי בשם עקיבות מועטה או מרובה של אחריות בתחומיהם השונים של חיי החברה . בחירה שלנו , למשל , מרובה מידת העקיבות שבאחריות בעסקים ובאדמיניס טראציה מזו שאתה מוצאה במקום אחר , כגון בפוליטיקה . העסקים עומדים על הגדרה מדוקדקת של התחייבויות , שעל פי רוב הן מתקיימות בקפידה גדולה שלא בדרך הכפייה בדין , אלא במעמד הצדדים המידיינים ביניהם לבין עצמם ; ואילו בפוליטיקה רגילים הבריות לסבול רישול במידות ממידות שונות , ואף יש מקבלים את הדבר כמוחזק . מכאן ראיה נוספת וברורה , שאחריות אינה בפשטות תופעה סובייקטיבית r היא מוטלת ומוחזקת על ידי מסכת החבלה , ובייחוד על ידי מסכתו של אותו התחום הנידון , שבו הבריות פועלים . אדם זה , למשל , שהוא מדקדק במצפונו בעסקי פרקמטיה או בהליכותיו עם בני משפחתו , פעמים שהוא חסר אחריות בעסקי אהבה שלו . מכאן אנו למדים גם זה שלא כל ההתנהגות ' כולה נקבעת על ידי האופי , כמו שסבורים כמה פילוסופים . יש תחומי התנהגות מסוימים שלא נתמזגו מעיקרם עם אופיו של אדם , או שנתלשו ממנו אגב ההתפתחות . בדברים כגון אלה עשוי אדם להגיב ב...  אל הספר
מוסד ביאליק