ג. בחינות אובייקטיביות של אחריות

ביקשנו לפרט כמה מתכונותיה של אחריות כמו " שהן נראות מן הבחינה הסוב ' ייקטיבית . אבל היה ברור מתחילה , שדימוקראטיה ריאליסטית אינה יכולה לתפוס את האחריות על פי מושגי נסיונה הסובייקטיבי בלבד . עלינו לראות , שאחריות צומחת ועולה מקרב סביבה , שממנה בלבד היא מקבלת משמעות ותוקף של ממש . לפיכך חובת הפילוסופיה והסוציולוגיה של אחריות לתת דעתן על גורמי הסביבה הקובעים את צורתה ואת דרכיה , כשיעור נתינתן לנסיונו של היחיד . ' תמיד היתה דעת המחבר הולכת אחר רעיון , Seinsvertmndenheit ז . א . אתר הרעיון , שתופעות הרוח כרוכות בסביבה , בשעה ובתחום ואינן קיימות בחלל ' עולם מופשט . אין פילוסופיה יוצאת ידי חובתה אלא אם כן היא נותנת דעתה כראוי על שני צדדיה של הבעיה , על משמעותו הסובייקטיבית של מצפון כהשפעתו על היחיד בצמיחתו ובהתפתחותו , וכן על מערכתו האובייקטיבית ' ' הנותנת לו תוכן ותכלית . כל מקום שהדברים אמורים בדרכי חינוך הרי חינוך ' למוסר שמצמצם את כל כוחו בדרכים פסיכולוגיות סובייקטיביות לעורר את ' מצפונו של היחיד ולפתחו נתלש מן החיים הממשיים . גם המורה וגם התלמיד ' עליהם לפקוח את עיניהם ולהשגיח בסביבה ש...  אל הספר
מוסד ביאליק