1. סובלנות דימוקראטית כנגד קנאות

השלמה סבילה ורעיון הסובלנות אינם דבר אחד , כפי שאמר בהטעמה יתירה א . ד . לינדסיי . רעיון זה שורשו באמונה , שעתים מדברת השכינה גם מפיו של הפחות שבעדה ! וכיוון שכך , עלינו להקשיב לדבריו , הואיל ובנםיון החיים המיר חד לו יקרה שאותו עלוב רואה דברים שנתעלמו מעיניו של החכם שבמחוכמים . המונח 'התנהגות מזגנית' אינו אלא הגדרה מדעית של מגמות כמוסות , שהיו שרויות תמיד בתוך רעיונותיהן של הדימוקראטיה והסובלנות . המונח מבליט יותר את הצד המודע והנגלה שבמגמות אלו , וחוץ מזה הוא מסגל את רעיון השיתוף הדימוקראטי לשלב מפותח יותר של ההיסטוריה . מקום ששיתוף פעולה מוטל לא על בני קהילה אחת או על בני שבט אחד בלבד אלא על יחידים וקי ' בוצים הנבדלים בעיקר זה מזה , הרי הרצון לטמ 1 ע זה בזה נעשה הכרח . ההתנהגות המזגנית עולה על רעיון שיתוף הפעולה הפשוט גם בזה , שהיא מטילה את שימושו של הרעיון הזה על עולם שמשנה את צורתו בדרך דינאמית , שבו נולדות ומתעוררות בלא סוף תכליות חדשות . שתי בחינות נוספות של התנהגות מזגנית אפשר להסביר יפה על ידי הרחבת הדברים שנאמרו . הסובלנות הדימוקראטית אינה מתיישבת עם הקנאות , הנוטשת את להט בק...  אל הספר
מוסד ביאליק