א. מושג ההתנהגות המזגנית

ראינו שחברה חדשה תובעת דרכי פיקוח חדשים , והללו שוב תובעים דפוסי התנהגות חדשים וטיפוסי אישיות חדשים . אם נכונים הדברים הללו , עלינו לקיים סברה זו בדיון מפורט בעניין טיבה של התנהגות חדשה זו של טיפוס האישיות הדימוקראטית . וכך ישלים העיון בדפוסה האידיאלי של ההתנהגות הדימוקראטית את דיוננו הקודם שבו ביקשנו להבהיר תחילה את הרעיון הדימוקראטי של תיאום ' ואחר כך את האפשרויות הפסיכולוגיות והטכניות לחזור ולעצב את ההתנהגות האנושית . לאחר שטיפלנו בדרכים , שבהם בא לעולם האדם החדש , נפנה עתה לקבוע את הרעיון את חזון טיפוס ההתנהגות וטיפוס האדם , המנחה את כל הש ' תדלותנו החינוכית והחברתית . חשיבות יתירה נודעת לו לחזון הברור בתפיסת תכליותיו ותוכנו של חינוך , הואיל ושכיחה הנטייה בדימוקראטיות לדון בבעיות ארגון ולא ברעיונות , באופנים ולא בתכליות . אין ספק , שנתעלם מעיני הדימו קראטיה המושג הברור בעניין טיפוס האזרח שהיא מבקשת להעמידו . ' ברור שפירוט ההתנהגות האידיאלית אין פירושו , שמכאן ואילך יתנהגו כל ' דרי דימוקראטיה לפיה ! ואין פירושו שטיפוס האדם בלבד , שאנו מכנים אותו בשם דימוקראטי , הוא בר קיום או רצו...  אל הספר
מוסד ביאליק