5. הגדרתו של חינוך חברתי

גופי צורותיה של האחדות ודפוסי ההתנהגות הצמודים להן הם המגדירים את עיקר אופיה של חברה . הברירה הגדולה היא : ארגון אוטוריטאטיבי , העומד על התנהגות עותררנית , ( dominating ) או תיאום דימוקראטי , העומד על התנהגות מזגנית . ( integrative ) מיכאניזמים משניים עשויים לשמש את שתי השיטות בדרגות שונות , אבל לא הם הקובעים את עיקר טיבה של חברה . הקריטריון הוא : — האם אנו משיגים את עיקרו של הליכוד לעת מצוקה ומשבר בהתנהגות שתררנית או במזגנית . המיכאניזמים המשניים אין להם שייכות לעניין אלא כמקומות אילוף קבועים להתנהגות . אין אופיו של אדם לובש צורה אלא בכור המעשה . אם אחד המיכאניזמים מסייע לנטיות שתררגיות מופרזות , סכנת תמוטה תלויה מעל ראשו של הסדר המקובל . נמצאנו למדים , שהחינוך החברתי צריך לבדוק את השפעותיהם החינוכיות של דפוסים וסידורים חברתיים ולשנותם כדי שישרתו את התכלית הרצויה . בתיאור זה השמטנו בכוונה את השפעתם החינוכית של אידיאלים , אידיאלים של התנה גות ואופי טובים . שכיחה בזמן האחרון הנטייה להתעלם מאידיאלים ולהזדקק זיקה יתירה למחקר הריאליסטי של מצבים חברתיים ומשמעותם החינוכית . זוהי ריאקציה ברי...  אל הספר
מוסד ביאליק