4. תחרות ושיתוף־פעולה בחברו; מתוכננת

חברה מתוכננת חוקרת תחילה את התחרות לצורותיה ובוחנת את ערכן הפונ קציונאלי ואת משמעותן החינוכית . שלא כחברה הט 1 טאליטארית , שנ 1 טה להטיל על הכלל את המיכאניזמים החברתיים , ראוי לו לתכנוךלשם חירות שישים לו לקו לנסות ולבדוק את המיכאניזמים כדי למצוא עד כמה הם הולמים , טובים ונוחים לממשל דימוקראטי . מיכאניזמים חברתיים מרובים טובים לשמש את המשטר המעורב של חברה רבת דפוסים בעמדות מפתח שבה . יש לקיים את התחרות בכל מקום , שאין שיעור לזימוני זירוזה של תחרות , כגון במדע , ואינו מביא לכלל צבירת עוררה . אבל יש להיזהר בקפידה גדולה מפני תגמולים , שאין להם שיעור , בתחום הכלכלי והפוליטי . ויפה כוחם של דברים לגבי שיתוף פעולה לא פחות מלגבי תחרות . הם חלים על הרבה תהליכים בכמה תחומים של החיים החברתיים , שהערכתם צריכה להיות על פי תפקידיהם ודינם צריך להיחתך על פי טיבם . חברה שמוקירה את השוני במערכי המעשים החברתיים אינה רואה את התחרות ואת שיתוף הפעולה כשני דברים שבאים להוציא זה את זה , אלא תהא מבקשת ללמד ליחידים ולקיבוצים , באילו דרכים מחליפים צורות של שאיפה זו בזו . החינוך לש 1 ני ולגמישות בא ללמד קיבוצי ...  אל הספר
מוסד ביאליק