1. הבדל יסודי

תחרות ושיתוף פעולה אפשר לראותם משני צדדים ו אם כמיכאניזמים חברתיים פשוטים , או ככוחות בוני חברה . תחרות או שיתוף פעולה בבחינת מיכאניזמים פעמים שאתה מוצאם משמשים לתכליות שונות בכל חברה שהיא , בין בפרימיטיבית עד שלא למדה קרוא וכתוב , בין בקאפיטאליסטית ובין בלא קאפיטאליסטית . אבל אם הדברים אמורים בתחרות שבשלב הקאפיטאליסטי של האינדיבידואליזם הפרוע , הרי הכוונה לכוח בונה חברה זה , החודר בכל . הבחנה זו אולי תסייע לנו להבהיר את הבעיה , אם תחרות קאפיטאליסטית זו , שהיא כביכול מיסודות בניינה של חברתנו , ראויה היא שנחזיק בה ככוח מניע שלפי המשוער אין לוותר עליו . מעתה הרשות בידינו ליטול מכאן תחרות ' זו בבחינת כוח בונה חברה ולהמירה בתכנון , בלא שניטול מכאן את התחרות בבחינת 'מיכאניזם חברתי , ' המועיל לצורך תכליות רצויות . ברית המועצות , למשל , עשתה את התכנון עיקר ימוד בארגונה הכלכלי והחברתי 5 ואף על פי כן הכניסה 'תחרות סוציאליסטית' בתחום העבודה והחינוך . בחברה המעורבת , שאנו רואים בחזון , ינהג המתכנן אם בתחרות או בשיתוף פעולה , כבמיכאניזמים חברתיים באותם התחומים , שבהם ייראו תוצאותיהם החי ' נוכיות...  אל הספר
מוסד ביאליק