ו. כמה מיכאניזמי־חברה והשפעתם החינוכית: תחרות ושיתוף

תחרות ושיתוף פעולה משפיעים השפעה מיוחדת במינה על היחיד וקובעים דפוסי התנהגות ברורים . מיכאניזמים חברתיים אלו נבדלים במקצת ממוסדות חברתיים ' אלא שגם הם מסתגלים לסדר ערוך ומתוכנן .  אל הספר
מוסד ביאליק