ה. מוסדות חברתיים והשפעתם החינוכית

לאחר שנשתחררנו מעוורוננו הראשון לחברה , הרינו לומדים להעריך גם את השפעתם החינוכית של מוסדות . כל אימת שאנו מוציאים מפינו את המלה ' מוסד , ' שהיא מונח מרושל במקצת , אנו מתכוונים לדברים כגון התמורה הכספית בעד שירותים וסחורות , או למערכת הקניין . לפי הדוגמה הראשונה אנו רואים , שבמידה מסוימת רוחו של הממון שרויה בסביבה חברתית , שבה תגמול כספי ממלא תפקיד מרכזי . היא גוררת כמין דביקות בקניין מיוחדת במינה , שלאחר שנתבצרה סופה שהיא חודרת את כל המבנה החברתי ומשווה את גונה שלה על המנטאליות שלנו . על-ידי טיפולנו במוסדות הללו אנו משנים בעקיפין את ההתנהגות האנושית . ואין אנו צריכים לילך אצל רוסיה כדי לראות את פריים של טיפולים כאלה . במשך המלחמה האחרונה חלו שלושה עיקלי חידושים בדרך טיפולי מוסדות : תעסוקה מלאה , חלוקה חדשה של ההכנסה על ידי העלאת המסים , בפרט על ידי מס הרווחים הגדולים , והשוואת הצריכה החיונית על ידי קיצוב ועל ידי פיקוח על המחירים . והרבה מאירה את העיניים ההתבוננות בתוצאותיהם הפסיכולוגיות של השינויים הללו בסביבה , שהיא קאפיטאליסטית מכל שאר הבחינות . תעסוקה מלאה בצירוף קיצוב הפחיתו במידה...  אל הספר
מוסד ביאליק