2. דרכי־שימוש מזיקים של קבוצות פשוטות

מסובכת יותר היא בעיית דרכי שימושן של משפחות ושל קבוצות פשוטות אחרות שיש בהם , לאור המדע של זמננו , משוט נזק גמור , כגון הזנה דלה ' ' אמונות תפלות של הורים בהעמדת ילדים ובגידולם וחינוכם בלא לחוש להשפעה ' הנפשית המזיקה על התפתחותם הרוחנית . במקרים כאלה פעמים שהמתכנן הנ אור יצרו תוקפו לצאת בעקבות הט 1 טאליטאריים ולדרוש , שהמדינה תיטול לעצ מה תפקידים חינוכיים או שתחשק נפשו להטיל פיקוח על התנהגות המשפחה . ' הבעיה קלה כל מקום שאפשר לקבוע קריטריונים מדעיים של טוב ורע , שאינם משתמעים לשני פנים . תזונה רעה , פגמים בחינוך לניקיון וכיוצא באלה ניתנו לקבוע ואפשר לאוסרם בבחינת מעשה המזיק לבריאות . העניין מסתבך הרבה במקום שהמומחה , המבקש למצוא תקנה למצב מסוים על ידי מתן עצה פסיכו לוגית , עומד המום על ידי חשרת הערכות הנו י געות בתצפיותיו . במקרים כגון אלה התערבות מן החוץ מטעם הרשות מסוגלת רק להזיק , הואיל ובמקום הבערות של ההורים שכוונתם לטובה , תבוא יהירותו המצומצמת של המומחה . מקרים ' כאלה מוטב להניחם בידי ההסברה הפרטית 'או המודרכת על ידי המדינה ' שתאיר את עיני ההורים . אנו מגיעים אל מקום שבגבול ה...  אל הספר
מוסד ביאליק