1. ירידת הילודה

כוחות לאיךספור של החברה המ 1 דרנית נוטים להתיש או אפילו לפרק את הקבוצות הפשוטות , בייחוד את המשפחה ואת הקהילה . דוגמה גלויה לכך אתה מוצא בילודה היורדת בקרב עמים מפותחים . כל שמרובה תרבותה של הקהילה , קטנות משפחותיה . כלום דבר זה הוא סימן לשינוי מנטאליות באדם המודרני , לדלדול כוח הבא מחמת רוב ייצורם ותפוצתם של תכשירים למניעת הילודה , או שמא מצמצמים תנאים חיצוניים ופנימיים את דרכי היכולת לבנות ולפרנס משפחות גדולות ולגדל בנים ? 'kisser faire-n סוברת ומקבלת את שינוי רצונו של היחיד כפוסק אחרון , ורואה את הסדרת הילודה כזכות ועיקר הנתונים בידי היחיד . המתכננים לשם חירות ראוי שיתנו דעתם על דרכים שיהא בהן כדי להביא לכלל שגשוגן של המשפחה ושל קבוצות פשוטות אחרות וכדי לסלק את קשייהם של חיי כרך , המפריעים לחינוך הילדים — אם אנו מוקירים את המשפחה כגורם מעצב אופי , שאין לו תחליף . כנגד זה רואים המשטרים הטוטאליטאריים את עצמם כיהודים מטעם המדינה' ונוטלים לעצמם הרבה מתפקידי ההורים . בייחוד הם מבקשים את הפיקוח על פרק ההתבגרות של הנוער מתוך תקווה שבדרך זו ייעקרו מלב ! ' של זה שלא מדעתו רגשי המשפחה . בעני...  אל הספר
מוסד ביאליק